Contact

CAGGB – Praktijk Buitenpost
Kerkstraat 41
9285 TA  BUITENPOST

Tel.: (0511) 54 03 33
Fax: (0511) 54 44 41
E-mail: info@praktijkbuitenpost.nl

 

HKZ

 

 

Centrum voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Buitenpost

Zorg voor psychische klachten

Voor de behandeling van psychische klachten kunt u in eerste instantie terecht bij uw huisarts of het gebiedsteam van uw gemeente. Zij kunnen u eventueel voor specialistisch onderzoek en behandeling verwijzen naar CAGGB – Praktijk Buitenpost. Vervolgens bepalen wij samen met u welke behandeling passend is.

Direct aanmelden

Bent u al verwezen? Direct aanmelden is mogelijk via de button ‘Nu aanmelden’ hierboven. Wij vragen uw aandacht voor de praktische informatie over onderzoek en behandeling bij CAGGB en attenderen u op de informatie over wachttijden.

Kwaliteit van zorg

Bij CAGGB bent u verzekerd van een hoge kwaliteit van zorg. Wij zijn HKZ-gecertificeerd en voldoen daarmee tevens aan de eisen van de NEN-EN-ISO 9001.
Jaarlijks vindt toetsing plaats door externe professionals.

Daarnaast hebben wij in ons kwaliteitsstatuut beschreven hoe we de zorg aan patiënten hebben georganiseerd. Het goedgekeurde statuut brengen we graag onder uw aandacht: Kwaliteitsstatuut CAGGB. Het bijbehorende ‘Professioneel statuut’ betreft een omvangrijk dynamisch document en is rechtstreeks op te vragen bij CAGGB.